Sabtu, Januari 08, 2011

POST MORTEM KESELURUHAN KEPUTUSAN PMR 2010Perbandingan keputusan PMR tahun 2010 dan tahun 2009, telah menunjukkan peningkatan dari segi kualiti dan kuantiti pencapaian keputusan PMR. Walaubagaimanapun, bilangan pelajar yang mendapat semua A, 7 A dan 6 A telah menurun.

Kualiti dikekalkan

Gred Purata Sekolah (GPS) 2009 : 3.19
Gred Purata Sekolah (GPS) 2010 : 3.17
Beza GPS : -0.02

Penurunan dari segi kuantiti

Peratus Kelulusan PMR 2009 : 51.6%
Peratus Kelulusan PMR 2010 : 52.6%
Beza Peratus : +1.0%

Pencapaian Target QNET 2010

Target Cemerlang: 30 orang
Tercapai : 13 orang

Target Kelulusan PMR: 68.0%
Tercapai: 52.6%

Bilangan Pelajar Yang Tidak Mendapat Straight 'A' Kerana Satu Matapelajaran Sahaja

Bahasa Melayu: 1 orang
Bahasa Inggeris: 2 orang
Matematik: 1 orang
Sejarah: 1 orang
Bahasa Cina: 2 orang
JUMLAH: 7 orang

Bilangan Pelajar Yang Gagal Kerana Satu Matapelajaran Sahaja

Bahasa Melayu: 4 orang
Bahasa Inggeris: 24 orang
Matematik: 3 orang
Sejarah: 7 orang
Geografi: 7 orang
Bahasa Cina: 4 orang
Pendidikan Islam: 1 orang
Bahasa Tamil: 1 orang
JUMLAH: 51 orang

Peratus Kelulusan yang mungkin jika ditambah 51 orang: 70.1%

Tiada ulasan: